Szkolenia

Forum Edukacyjne Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. działa na rynku edukacyjnym od 1997 r. (początkowo pod szyldem Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o.). W tym czasie przeszkoliliśmy kilkadziesiąt tysięcy osób w całym kraju oraz zorganizowaliśmy kilkadziesiąt konferencji branżowych poświęconych zamówieniom publicznym.

Dostępne szkolenia

 1. ABC Prawa zamówień publicznych
 2. Audyt oferty
 3. Aukcja i licytacja elektroniczna
 4. Jak skutecznie ubiegać się o zamówienia publiczne?
 5. Kiedy i jak można nie stosować ustawy Prawo zamówień publicznych?
 6. Komisja przetargowa
 7. Kontrola udzielania zamówień publicznych
 8. Kryteria oceny ofert
 9. Letnia Akademia Zamówień Publicznych 2016 r. - "Zamówienia publiczne po nowelizacji. Warsztaty dla praktyków" 22-26 sierpnia 2016 r. Kazimierz Dolny[Nowość]!
 10. Nadzór nad zamówieniami publicznymi
 11. Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach publicznych w świetle kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE
 12. Nowe dyrektywy i ich wpływ na zmianę prawa zamówień publicznych
 13. Nowe podejście do zamówień publicznych
 14. Nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych
 15. NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2016
 16. Nowelizacja ustawy Pzp z dnia 29 sierpnia 2014 r.
 17. Nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych
 18. Ocena wiarygodności wykonawców
 19. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 20. Planowanie zamówień - ustalanie wartości
 21. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
 22. Praktyka zamówień publicznych w świetle prawa UE
 23. Proces inwestycyjny w przedsięwzięciach infrastrukturalnych z uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień publicznych
 24. Przygotowanie dobrej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 25. Szanse i zagrożenia w zamówieniach publicznych. Warsztaty dla zamawiających i wykonawców
 26. Udział pracowników merytorycznych w procesie udzielania zamówień publicznych
 27. Umowy w sprawach zamówień publicznych - praktyczne zagadnienia
 28. Warunki kontraktu FIDIC w zamówieniach publicznych
 29. Zamawianie robót budowlanych
 30. Zamawianie szkoleń i innych usług niepriorytetowych
 31. Zamówienia do 30 000 euro
 32. Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 33. Zamówienia sektorowe
 34. Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce - dlaczego skala ich stosowania jest tak mała i jak to zmienić? UDZIAŁ BEZPŁATNY