Aktualności Kanał RSS

11 lipca br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w poniedziałek tj. 11 lipca br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmieniona ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni licząc od dnia jej ogłoszenia, z wyłączeniem niektórych przepisów, dla których vacatio legis zostało wydłużone (np. przepisów dotyczących udzielania zamówień typu in-house – 1 stycznia 2017 r.) Zwracamy przy tym uwagę na przepisy przejściowe do wprowadzanej nowelizacji, w szczególności w zakresie przesłanek wprowadzania zmian do umów zawartych lub do umów w ramach wszczętych już postępowań, które będą podpisane po wejściu w życie nowych przepisów.