Aktualności Kanał RSS

Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych dot. podwykonawstwa

Pliki do pobrania

Wejście w życie ustawy - 24 grudnia 2013 r.

W dniu 9 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została ogłoszona ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych. Ustawa wejdzie w życie z dniem 24 grudnia 2013 r.

Od stycznia 2014 r. wszystkie szkolenia organizowane przez Forum Edukacyjne Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. realizowane będą w oparciu o nowy stan prawny.

Więcej informacji dot. zmian w ustawie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.