Szkolenia dedykowane

Wszystkie szkolenia, organizowane przez Forum Edukacyjne Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. w trybie otwartego naboru, mogą zostać zrealizowane także w formie szkoleń dedykowanych (zamkniętych).

DLA KOGO:
Wszystkie instytucje i firmy, które wśród swoich zasobów kadrowych posiadają liczną grupę osób zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych lub ubiegania się o te zamówienia

TERMIN I CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
Termin szkolenia uzgadniany jest indywidualnie. Czas trwania zajęć zależy od tematyki szkolenia (zwykle 6-18 godzin lekcyjnych).

MIEJSCE SZKOLENIA:
Szkolenia dedykowane najczęściej organizowane są w siedzibie Klienta lub innym miejscu przez niego zapewnionym. Szkolenie dedykowane może zostać zorganizowane także w miejscu zapewnionym przez Forum Edukacyjne CZP

KORZYŚCI ZE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH:

  • możliwość przeprowadzenia pogłębionej analizy potrzeb szkoleniowych wśród osób wytypowanych na szkolenie,
  • możliwość indywidualnego kształtowania programu szkolenia, omawianych przykładów, case’ów itp.
  • konsultacje udzielane tak w trakcie szkolenia, jak i w czasie przerw przez naszych trenerów,
  • wśród uczestników może zostać przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, badającą stopień zadowolenia uczestników ze szkolenia,
  • na podstawie ankiet istnieje możliwość przygotowania zbiorczych zestawień, raportów poszkoleniowych itp.

We wszelkich kwestiach dotyczących szkoleń dedykowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 22 832-39-51 do 55.