Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkoleń, organizowanych przez Forum Edukacyjne Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. (FECZP), każdorazowo otrzymują bogate, autorskie materiały szkoleniowe. Są one przygotowywane przez naszych wykładowców i mają formę obszernych (kilkudziesięcio-, czasem kilkusetstronicowych) publikacji. Stanowią omówienie prawnych i praktycznych aspektów zamówień publicznych zawartych w programie szkolenia lub są jego uzupełnieniem.
W skład materiałów szkoleniowych wchodzą także: ustawa Prawo zamówień publicznych oraz komplet aktów wykonawczych w formie dwóch książeczek (Tom 1 i Tom 2). W zależności od tematyki szkolenia uczestnicy otrzymują materiały uzupełniające takie jak zestawy ćwiczeń, case'ów, przepisów branżowych itp.

Poniżej zamieszczamy wykaz przykładowych materiałów szkoleniowych. Materiały te nie podlegają sprzedaży.