Ewa Wiktorowska

EWA WIKTOROWSKA – absolwentka Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej, wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP. Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Absolwentka wielu kursów, seminariów i szkoleń z zakresu zamówień publicznych, doradca i praktyk, autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa UZP, członek założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych, autorka licznych publikacji zamieszczanych w poradnikach i w prasie zamówieniowej, specjalistka w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane. Konsultant studiów wykonalności i audytu projektów unijnych.