Mariusz Bugalski

MARIUSZ BUGALSKI – magister inżynier środowiska, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Absolwent studium podyplomowego „Zamówienia Publiczne” Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2008 ukończył Międzynarodowe Studium Doktoranckie w zakresie nauki o zarządzaniu w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie. Od 2003 roku zajmuje się zamówieniami publicznymi, między innymi jako pracownik a od 2007 jako Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Od 2008 roku pracownik Centrum Zamówień Publicznych w sp. z o.o. Posiada doświadczenie w sporządzaniu i weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminów udzielania zamówień oraz umów w sprawach zamówień publicznych. Brał udział w pracach komisji przetargowych prowadzonych w ramach Programu pilotażowego Zaprojektuj i Zbuduj realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ekspert do spraw zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach projektu „Wsparcie w procesie przygotowania i implementacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w sektorze drogowym”. Współautor materiałów szkoleniowych na szkolenia organizowane przez Forum Edukacyjne CZP. Prowadził cykl szkoleń dla wykonawców pt.: "Jak skutecznie ubiegać się o zamówienia publiczne? Nowe podejście do zamówień publicznych", realizowanych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Projektu „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”.