Wojciech Adamczyk

WOJCIECH ADAMCZYK - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2003 roku zajmuje się zamówieniami publicznymi, między innymi jako pracownik Działu Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie. W latach 2003-2005 pracownik Departamentu Prawnego oraz Departamentu Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. W latach 2005-2009 roku zatrudniony jako Specjalista d/s projektów w Kancelarii Radcy Prawnego „Centrum Zamówień Publicznych – Janusz Niedziela”, a od maja 2009 r. do 2015 r. jako Dyrektor ds. projektów w Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. Autor publikacji w Informatorze Zamówień Publicznych (wyd. Urzędu Zamówień Publicznych) oraz Kwartalniku Prawo Zamówień Publicznych (wydawnictwo C.H. Beck). Wykładowca Forum Edukacyjnego Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. Współautor materiałów szkoleniowych. Prowadził zajęcia w ramach: studium podyplomowego „Zamówienia Publiczne” Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studium organizowanego przez Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie.