Konferencje

Forum Edukacyjne CZP sp. z o. o. wspólnie z Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. zrealizowały wspólnie szereg konferencji branżowych, których tematyka, wypracowane wnioski i wymiana poglądów miała duży wpływ na kształtowanie się praktyki zamówień publicznych w Polsce. Celem organizowanych konferencji, której uczestnikami byli przedstawiciele zarówno instytucji zamawiających, jak i firm ubiegających się o zamówienia było przedstawienie i przedyskutowanie skutecznych zasad prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne oraz sposobów uzyskiwania zamówienia. Wielokrotnie omawiano także skutki, wprowadzanych niemal cyklicznie, nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Poniżej prezentujemy listę konferencji organizowanych wspólnie przez Forum Edukacyjne CZP sp. z o.o. oraz Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o.

 

TERMIN
TEMAT
16/18.03.2009 r. X Konferencja Zamówienia publiczne w drogownictwie
14/16.04.2008 r. IX Konferencja Zamówienia publiczne w drogownictwie
25/27.02.2008 r. X Konferencja Zamówienia publiczne w informatyce
19/21.11.2007 r. V Konferencja Zamówienia Sektorowe
19/21.03.2007 r.
VIII Konferencja Zamówienia Publiczne w Drogownictwie
26/28.02.2007 r.
IX Konferencja Zamówienia Publiczne w Informatyce
20/22.11.2006 r.  
IV Konferencja: Zamówienia Sektorowe
22/24.05.2006 r.  
VII Konferencja: Zamówienia Publiczne w Drogownictwie
27.02/1.03.2006 r.
VIII Konferencja Zamówienia Publiczne w Informatyce
21/23.11.2005 r.
III Konferencja Zamówienia Sektorowe
18/20.04.2005 r.
VI Konferencja Zamówienia Publiczne w Drogownictwie
28.02-2.03.2005 r.
VII Konferencja Zamówienia Publiczne w Informatyce
27/29.09.2004 r.
II Konferencja Zamówienia Sektorowe
 1/3.03.2004 r.
VI Konferencja Zamówienia Publiczne w Informatyce
24/26.11.2003 r.
V Konferencja Zamówienia Publiczne w Drogownictwie
20/22.10.2003 r.
III Konferencja Zamówienia Publiczne w Służbie Zdrowia
24/26.02.2003 r.
V Konferencja Zamówienia Publiczne w Informatyce
18/20.11.2002 r.
IV Konferencja Zamówienia Publiczne w Drogownictwie
21/23.10.2002 r.
Konferencja Zamówienia Publiczne w Jednostkach Użyteczności Publicznej - energetyka, górnictwo, ciepłownictwo, gazownictwo, transport
18/20.02.2002 r.
IV Konferencja Zamówienia Publiczne w Informatyce
10/12.12.2001 r.
III Konferencja Zamówienia Publiczne w Drogownictwie
5/7.03.2001 r.
III Konferencja Zamówienia Publiczne w Informatyce
20/22.11.2000 r.
II Konferencja Zamówienia Publiczne w Zakresie Realizacji Przedsięwzięć
Drogowo-Mostowych
11/13.09.2000 r.
II Konferencja Zamówienia Publiczne w Służbie Zdrowia
19/21.06.2000 r.
II Konferencja Zamówienia Publiczne w Informatyce
10/12.04.2000 r.
Konferencja Zamówienia Publiczne w Drogownictwie
6/8.03.2000 r.
Konferencja Zamawianie Robót Budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem Zlecenia Prac Remontowych
14/16.02.2000 r.
Konferencja Zamawianie Prac Projektowych
29/30.11.1999 r.
Konferencja Zamówienia Publiczne w Służbie Zdrowia
18/19.10.1999 r.
Konferencja Zamówienia Publiczne w Informatyce